بررسی فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال شهر سنگ شیراز

با حضور جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی فرصت های پیش روی شهر سنگ شیراز بررسی شد.


اطلاعات بیشتر »

ثبت مشخصات متقاضی

برای بهره گیری از خدمات شهر سنگ شیراز لطفا اطلاعات خود را وارد نموده و پیش ثبت نام نمایید.

پیش ثبت نام »

در مورد پروژه

پروژه بزرگ شهر سنگ شیراز، واقع در ورودی شرق شیراز بعد از پلیس راه پل فسا (برمشور) می باشد. هدف از این پروژه آمادگی جهت متحول نمودن صنعت سنگ کشور و رسیدن به چشم انداز سال ۱۴۰۴ و ایجاد اشتغال بالغ بر ۵۰۰۰ نفر است.

اطلاعات بیشتر »