صورت جلسه کارگروه جذب و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان شیراز در خصوص شهر سنگ شیراز

تصویر صورت جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۸ کارگروه جذب و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان شیراز در خصوص شهر سنگ شیراز

اطلاعیه شهر سنگ شیراز

نظر به استقبال متقاضیان واحد سنگ فروشی و برای حمایت از اشتغال و رونق تولید، واحد های کوچک کارگاههای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ مترمربعی در شهرک صنعتی غیر دولتی تخصصی […]

متراژ واحدهای سنگفروشی

واحدهای سنگفروشی بامتراژ به شرح زیر: _ ۱۲۰۰متربع ۷۲ قطعه_ ۱۱۸۸ مترمربع ۴ قطعه_ ۲۸۲۵ مترمربع ۱۵ قطعه_ ۶۳۹ مترمربع ۳۴ قطعه_ و تعداد محدودی قطعات به متراژ متفاوت در […]

اطلاعیه شهرسنگ شیراز به واحدهای سنگفروشی

بخاطر محدودیت زمین واحدهای سنگفروشی؛ فاز اول (شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی سنگ شیراز) واقع دربرمشور. – متقاضیان محترم جهت حفظ اولویت انتخاب واحد؛ روزهای شنبه ۱۹ ویکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ […]

شهرک صنعتی غیر دولتی چه مزایایی دارد؟

تعریف شهرک صنعتی شهرک صنعتی منطقه‌ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در […]

از اقتصاد مقاومتی چه می دانید؟

طرح اقتصاد مقاومتی این مسئله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریم های اقتصادی، ما در حال حاضر […]