نشانی

شیراز – ۲ کیلومتر بعد از پلیس راه پل فسا (روستای برمشور)

تلفن:(۰۷۱)۳۲۳۰۷۵۱۱
تلفن پشتیبانی:۰۹۱۲۱۳۱۴۰۶۰
دورنگار: (۰۷۱)۳۲۳۳۵۶۱۲
ایمیل: info@shsz.ir

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه: ۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

فرم تماس با ما