پرسش های متداول

 • آیا امکان ثبت نام متقاضیان جدید وجود دارد؟

  بله . از طریق تکمیل فرم ثبت نام جهت اخذ واحد در فاز اول ۳۰ هکتاری شهرک صنعتی غیر دولتی سنگ برمشور اقدام نمایید. پس از ارسال درخواست، فرم های دریافتی بررسی و نتیجه نهایی به متقاضیان اعلام خواهد شد. صفحه ثبت نام و دریافت فرم های ثبت نام:  ثبت نام متقاضیان

   

   

 • آیا افرادی که به صورت حضوری در دفتر اتحادیه ثبت نام کرده اند نیاز به ثبت نام مجدد از طریق سایت دارند؟

  خیر. برای افرادی که به صورت حضوری در اتحادیه فرم ثبت نام تکمیل کرده اند نیازی به تکمیل و ارسال مجدد فرم نیست.

   

   

 • شهرک های صنعتی غیر دولتی چه مزایایی دارند؟

  امتیازات ایجاد شهرک های صنعتی غیر دولتی به شرح زیر می باشد:


  • استفاده از کلیه مزایای شهرکهای صنعتی دولتی


  • استفاده از معافیت های مالیاتی


  • محول نمودن کلیه اموری که توسط این شرکت انجام می گیرد به شرکت بهره بردار


  • انجام مکاتبه با ارگان ها و نهادها به عنوان یک مرجع حقیقی و حقوقی


  • اجازه صدور مجوز احداث و پایان کار جهت صنایع مستقر توسط شرکت بهره بردار


  • اداره نمودن شهرکهای صنعتی توسط شرکت یا شخص به صورت یک مرکز تولید خود کنترل و تنها  استفاده از ضوابط و دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت


سوال خود را مطرح کنید