پلان اولیه شهرک صنعتی غیر دولتی تخصصی سنگ شیراز در ۲۴۲ هکتار

نقشه تفکیکی قطعات ۳۰ هکتاری

قطعات

جهت مشاهده تصویر بزرگ تر قطعات روی هر عکس کلیک کنید.