متقاضیان محترم از دو روش ۱- تکمیل فرم اینترنتی پیش ثبت نام و یا ۲- دانلود و تکمیل فرم ثبت نام مربوطه و ارسال به آدرس پست الکترونیکی info@shsz.ir، می توانند درخواست خود را جهت اخذ واحد در فاز اول شهر سنگ شیراز، ارسال نمایید.

پس از ارسال درخواست (به هر کدام از دو روش انتخابی شما) فرم های دریافتی بررسی و نتیجه نهایی به متقاضیان اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است جهت افرادی که به صورت حضوری در اتحادیه فرم ثبت نام تکمیل کرده اند نیازی به تکمیل و ارسال مجدد فرم نیست.

1- فرم پیش ثبت نام اینترنتی